Ciele projektu

Názov projektu: Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – moderná škola tretieho tisícročia.

 

Strategický cieľ projektu:

Zvýšiť spôsobilosti žiakov pre úspešné pokračovanie v nadväzujúcom štúdiu na VŠ a následné uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

 

Premenou tradičnej školy na modernú dosiahneme úroveň moderného školstva a vyrovnáme sa technickým podmienkam vedomostnej spoločnosti preferovaným vo svete v oblasti školstva. Tým zabezpečíme žiakom neobmedzený prístup k aktuálnym informáciám potrebných na rozvoj a prehĺbenie kompetencií, ktoré sú nevyhnutné pre uplatnenie sa v ďalšom vzdelávaní na VŠ a pre nasledujúce úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

 

Špecifické ciele projektu

  1. Skvalitniť výstupy vzdelávania inováciou metód a obsahu pre pokračovanie v štúdiu na VŠ a pre uplatnenie sa na trhu práce.

  2. Zabezpečiť transformáciu tradičnej školy na modernú zvýšením kompetencií pedagogických zamestnancov.

 

Rozpočet projektu: 242 640,58 €