Školenia pedagógov sa rozbehli

Prvá skupina učiteľov zasadla do školských lavíc, aby absolvovala 24 hodinový kurz Práca s IKT. Pod vedením lektorky Andrey Pločicovej účastníci vzdelávacej aktivity získajú nové kompetencie na prácu s textovým editorom, tabuľkovým procesorom a powerpointom. Už v priebehu mesiaca november sa začali vytvárať prvé edukačné materiály s interaktívnymi prvkami.