Získali nové kompetencie

November je mesiac, keď väčšina rodín sa začína pripravovať na najkrajšie sviatky v roku. Mamičky začínajú zháňať darčeky, deti sa vytešujú z blížiacich sa prázdnin. Pre niektorých zamestnancov školy to tento krát bolo náročnejšie ako po iné roky, čas na prípravu sa značne zúžil.
V čase od 20. novembra do 18. decembra 2012 prvá skupina učiteľov absolvovala školenie Práca s IKT v rozsahu 24 hodín. Dvakrát týždenne po tri hodiny pracovali frekventanti pod vedením lektorky Andrey Pločicovej a prehĺbili si svoje vedomosti v práci s balíkom MS OFFICE. Absolvovanie kurzu bolo o to náročnejšie, že už v novembri a decembri vznikali prvé prezentácie, učebné texty a iné výučbové materiály.
Blahoželáme absolventom prvého kurzu a dúfame, že získané vedomosti plne využijú pri vytváraní učebných pomôcok, ktorých je nedostatok pre modernú školu tretieho tisícročia.