Prvý deň v škole a už sa vzdelávajú

Pred troma týždňami prebrali prví absolventi kurzu Práca s IKT osvedčenie o absolvovaní školenia a už druhá skupina učiteľov zasadla za školské lavice, aby podobne ako ich predchodcovia získali nové zručnosti pre prácu s IKT.
Počas návštevy kurzu určite budú siahať na dno svojich síl, nakoľko január je obzvlášť náročný mesiac pre každého vyučujúceho. Blíži sa polrok, je potrebné získať informácie o vedomostiach študentov, opravovať písomné práce, pripravovať zadania ap. Nakoľko práce na samotnom projekte sú v plnom prúde, je potrebné mnoho hodín venovať i samotnej realizácii učebných pomôcok, pre vytvorenie ktorých sa v projekte zaviazali.
Školenie sa začalo 8.januára a frekventanti takisto absolvujú osem trojhodinových stretnutí.